Kirous

Kirous Mustjää, Scaetha paladin, 60, Player: Mario

Description:

Frostborn (finnari vanemate järeltulija) vanus ca 60
Religioon: Scaetha
Attributes: agility d4, smarts d6, strength d6, spirit d8, vigor d6
Skills: hrimwisardy d8, healing d6, intimidation d8, knowledge d4, persuasion d6, taunt d6, figting d6, faith d8.
Pace 5, charisma -2, parry 7, toughness 6
Hindrances: (major) elderly, (minor) outsider, all thumbs ja orders
Edges: Arcane background (miracles), Holy warrior.
Gear: blessed robe 1 armor, healers bag, waterskin, one week ration *2(kokku siis 13. päevaks), blanket, 30 jalga köit, snowshoes.
120 skilts
Spells: weaken undead, bolt 2d6, healing
Weapons: long spear + 2 parry, axe throwing Str
d6

Bio:

Mustjää on siis finnari vanemate laps, kelle pere hülgas kuna ta on frostborn. Vanemad panid ta eesnimeks Kirous, mis tähendab needust. Ta seikles aastaid üksinda mööda maad ringi. Tegi kõike, mis võimalik, et elus püsida. Lõpuks sattus ta Scaetha kloostrisse, kus talle pakuti tallipoisi töö eest peavarju ja sooja kõhutäit.
Peale seda kui Kirous hakkas ilmutama oma rassi oskusi, hakkas ta vastu tundma huvi Preester nimega Aadr. Preester otsustas, et Kirous peab õppima lugema ja kirjutama.Möödusid aastad, Kirous omandas erilise visadusega lugemise ja kirjutamise kunsti. Kloostri raamatukogus oli palju erinevaid raamatuid, aga kõige suurem huvi tekkis Kirousel surnute ja deemonite vastu. Nähes millise initsiatiiviga tallipoiss end harib, pakkus preester Aadr võimaluse Kirousel noviitsiks hakata. Järgnevad aastakümned pühendas Kirous preestriks õppimisele, noviitsina käis ta kaasas ka kogenenumate usuvendadega võitlemas vaimude ja deemonitega. Seal olles ristiti ta perekonnanimeks Mustjää, kuna talle ei valmistanud probleeme külm kliima.
Kui Kirous lõpuks preestriks sai, alustas ta jumal Scaetha teenimist lõunas, kus ta jagas õnnistusi lahkunutele ja värbas uusi noviitse. Üldiselt rändas ta üksi, tema tõsidus ning väljanägemine ei teinud kaaslaste leidmist lihtsaks.Aastaid hiljem jõudis ta oma teel väikesesse külla. Ta otsustas kõrtsist väheke suupoolist otsida, seal sai ta tuttavaks seltkonnaga, kes plaanisid avastama minna Halli kantsi….

Kirous

Hellfrost: frost giants Jux