Hellfrost: frost giants

House of Lore

Järgmine päev, pärast pikemat magamist ja rikkalikku kehakinnitust Paadialuses, kusjuures maja kulul, seati sammud Nara turuväljakule. Väljaku otsas oli väike lava kuhu kutsuti kõnet pidama Count Froech. Lisaks seisid laval rõõmsas meeleolus Baldur ja silmad maha suunatud Gunnar. Krahv pidas väikese loo Nara linna arengust ning see mis on välja tulnud, et Gunnar kuritarvitas oma ametit, kindlustamaks oma võimu ja minnes nii kaugele, et korraldada rüüsteretk Nara äärelinna vastu, on selgelt linna huvide vastu ja kuridegelik. Nara linn peab muutustega (sisserändajatega) kohanduma – see vaid tugenvdab linna ja ükspäev võib Nara linn end kuulutada isegi linnriigiks.

Gunnarilt võeti kogu vara ja sunniti linnast lahkuma. Tema vara jaotati teiste nõukogu liikmete vahel – kaasa arvatud uue liikme, Balduri. See rõõmustas kõiki äärelinna inimesi. Rüüstamise toimepanijat, golbini taltsutajast Valbjörn kuulutati lindpriiks ning igasugustest seadustest vabaks. Temale lõpu tegemine ükskõik kelle poolt on seaduse silmis au asi.

Päval prooviti omale uus tööots leida ja uuriti ka Iron Guildiga liitumise kohta. Selleks oleks pidanud läände minema ja otsustati loobuda. Lõpuks otsustati käia teadmiste majas, et linna krahvilt teene välja lunastada. Arutati pikalt laialt, mida võiks küll teada saada, kuid kui uksel kirjarull ette loeti, selgus et teeneks on ühe leherulli koopia mingist originaalmaterjalist, mis teadmiste majas leidus. Krahv lahkus ja jättis seiklejate saatjaks õpipoisi Pouli. Raamaturiiulite vahel ringi kolades õnnestus Kaarenil juhtumisi avastada üks salauks, mis viis väiksesse kambrisse, kus leidus teisi köitmata materjale, millest esimene ettejuhtuv valituks osutus. Bron sellel ajal läks Pouliga materjale kalastusest otsima.

Hetk hiljem juhatas Poul seiklejad lugemissaali materjaliga tutvuma, et valida mis lehest koopiat teha, seejuures teadmata, mis materjal valituks osutus. See oli ühe ränduri, oma 5-6 lk-ne päevik nurjunust ekspeditsioonist Castle Greystone-i. 20-mehelisest salgast oli ta ainus ellujääja. Tähtsamad tähelepanekud olid: üha enam juurdetulevad libasurnud (ka oma mehed ärkasid surnust üles ja tulid kallale, näod sinised); linnuse puidust ja rauast peauks on purunematu ja ei sütti põlema; üleval kõrgel on üks aken, kust köie ja konksuga saaks sisse pääseda. Koopia tegemiseks valiti selle teekonna kaardi, koos märkustega. Koopia lubati hommikuks valmis saada.

Õhtupoolikul saabus lõunaväravast suurem karavan, mitme vankriga, kariloomadega ja rohkemate Iron Guildi meestega. Selle karavani tähtsaim isik oli keegi Anari soost, kes kandis mitmevärvilist kuube oma talveriiete peal. Sellist riietust kannab enamasti väga võimekas elemental-maag. Koos turvameestega liikus ta krahvi juurde õhtusöögile. Karavanide üle vahti peetavate meeste käest kuuldi, et liigutakse edasi põhja, Hellfrost Keep-i. Järgmine linn, mis neil teele jääb on aga Aslov ning just see on järgmiseks sihiks ka seiklejatel.

Õhtul Paadialuses nähti ka Baldurit, kuid Kaareni teravmeelsed kommentaarid tema saavutatud edust ja Ailuri liiga ligidalt nägemine sundisid ta õige pea sealt lahkuma.

Comments

Jux

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.